Jdi na obsah Jdi na menu
 


formular_zadost_2019.pdfPublicita projektu - šablony II_MŠ Chříč.pdf

 

 

 

ZÁPIS 2019-2020

 Zápis proběhne ve 3 krocích:

1. - 15.4. 2019 - 25.4.2019 vyzvednutí v MŠ: evidenčí list dítěte(potvrdíte ho i u lékaře - přinesete k vlastnímu zápisu již vyplněný), 

                                                                        přihláška dítěte 

                                                                        dotazník

Tyto tiskopisy si můžete stáhnout i zde na vebových stránkách MŠ

Mateřskou školu si v tento termín můžete i prohlédnout, seznámit se s pedagogickými pracovníky a zeptat se na informace, které vás zajímají. Vnímat pocity, které při tom budete mít. 

evidenční list dítěte

přihláška do MŠ 2019

2. - 2.5.2019 vlasní zápis - 10 hod - 15 hod - přinesete již vyplněné a potvrzené od lékař:  evidenční list a přihlášku

 

3. - 7.5.2019 - rozhodnutí o přijetí - nepřijetí  - v MŠ nebo písemně dle dohody

                                                                      

 

ZÁPIS DO MŠ CHŘÍČ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019- 2020  BUDE  2.5.2019  OD 10,00HOD - DO 15,00 HOD.

 

PŘINESTE SI TYTO DOKLADY:

  • -průkaz totožnosti zákonného zástupce– doložení trvalého bydliště
  • -potvrzení o trvalém bydlišti dítěte pokud se liší od zákonných zástupců
  • -rodný list dítěte
  • -vyplněnou přihlášku
  • -vyplněný evidenční list a potvrzený lékařem o očkování dítěte (očkování nemusí mít děti s povinnou školní docházkou)
  • -vyplněný dotazník 

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME 

 

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Právě jste otevřeli bránu do světa dětí a radosti.

 

Od října bude probíhat pravidelná výuka dětské jógy, v rámci pravidelné výuky dle ŠVP PV a TVP PV.

ZDARMA

 

 

NNaše mateřská škola se nachází v blízkosti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a naším hlavním cílem je harmonický rozvoj všech dětí a spokojenost rodičů.

                                                                                              

                                                                                                                                                                            

                   

 

Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom jej později získali.   

                                                                                                        J.J.ROUSSEAU

                                                                                   

 

 

 

                                                                                 

 

 

Webové stránky naší MŠ upravuje ředitelka MŠ.

 dotace

 

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“. 

Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018  je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice. 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR. 

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím osobních jednání a komunitního projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.

Podrobné informace o realizaci projektu naleznete ZDE (vložit hypertextový odkaz: http://www.mas-svetovina.cz/map-a-poradenstvi-skolam/map-kralovice/ )